HISTORIE DOMU
A SPOLKU "DOMÁCNOST"

Současné sídlo Pojišťovny VZP, a. s. v Lazarské 1718/3 v Praze je nejen zajímavým architektonickým počinem, ale jeho charakter byl po desetiletí tvarován bohatou a zajímavou historií. Vznik domu úzce souvisí se spolkem Domácnost, který nechal budovu postavit v letech 1898–1899. Spolek byl založen už v roce 1885, a to na počest 100letého výročí od narození Magdaleny Dobromily Rettigové. V jeho zakladatelské listině můžeme najít tyto řádky: „Spolek Domácnost se zařídil v roce 1885 na počest stých narozenin Magdaleny Rettigové, slavné kuchařky a spisovatelky české, aby umožněno bylo vychovávati české dívky k dokonalosti v onom povolání, jímž jejich pramatky se proslavily, zůstavivše jménu české hospodyně pověst nejskvělejší.“

Spolek Domácnost se rozrůstal, vyvíjel četné aktivity, vedl Kuchařskou školu českou a vznikla tak potřeba jeho nového sídla. Volba padla na Lazarskou ulici, kde byly právě asanovány pozemky po bývalém trinitářském klášteře. Projekt nového domu vypracovala firma Stark a Gregor a podle jejich plánu mělo jít o stavbu ve stylu české renesance. Vnitřní dispozice spolkového domy počítaly s hospodářskými místnostmi, reprezentativními prostory a také obytnou částí pro chovanky a zaměstnance. Po původních autorech se však projektu ujal karlínský stavitel Josef Blecha, který vnitřní uspořádání ponechal, ale pozměnil fasádu do novobarokního stylu s prvky secese. Podle dobového tisku je průčelí „koncipováno v klidných pochopených formách modernisující rennaissance se zřetelem na to, aby tak důležitý a zasloužilý spolek (...) i na venek důstojně byl representován“.

Budova byla na svou dobu výborně opatřena i technicky. Pro potřeby spolku a kuchařské školy byl dům vybaven ústředním topením a v půdních prostorách byla zřízena prádelna. V roce 1933 byl na vnější straně schodiště postaven výtah a spolek Domácnost tak mohl dům komfortně využívat až do konce meziválečného období. Spousta vnitřního vybavení se zachovala až do současné doby – za všechny jmenujme například původní dveřní zárubně včetně kování, koupelnu ve 4. patře s původním kotlem nebo čtvery kachlová kamna, jimiž byl dům vybaven už v době svého vzniku. Za zmínku určitě dále stojí křížová klenba ve vestibulu a dominantní strop v hlavním sále.

Mnoha podobným domům doba nepřála a jejich zdobné fasády byly srovnány v duchu socialistického realismu, který na estetiku příliš nedbal. Budově Domácnost se však necitlivé rekonstrukce vyhnuly, a tak se z její historické, téměř nezměněné tváře můžeme radovat až do dnešních dnů.

 

Původní dobové fotografie a fotografie po rekonstrukci si můžete prohlédnout níže v galerii.