ŽIVOTOPIS A TVORBA
MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ

Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmanová, se narodila 31. ledna 1785 ve Všeradicích, v malé vesnici ležící mezi Berounem a Dobříší.

 

Její otec František Artmann byl panským úředníkem a už od dětství malou Magdalenu velmi přísně vychovával. Dívka však byla přirozeně chytrá a projevovala talent k učení i velký zájem o četbu knih. Zároveň s intelektuálními zájmy musela rozvíjet i svou praktičnost a zručnost, neboť už v jejím útlém věku otec zemřel a po něm postupně i všichni sourozenci. Mladá Magdalena se tedy musela starat o domácnost a pomáhat matce vydělávat na živobytí.

 

Je zajímavé, že rodným jazykem přední české vlastenky byla němčina a ona sama až do svých 18 let neuměla česky. Ale už od 12 let se znala se svým budoucím manželem, soudním úředníkem a zapáleným českým obrozencem Janem Aloisem Sudipravem Rettigem, kterého si o 11 let později vzala. V roce 1808 se z ní stává nadšená národně orientovaná buditelka, což dokazuje i přijetím vlasteneckého jména Dobromila. Moderně smýšlející Rettig schopnosti své ženy brzy rozpoznal a její první nesmělé verše psané v češtině cizeloval do perfektní jazykové podoby. V té době nebyla takto oddaná podpora od manžela běžná a Jan Alois byl v tomto směru opravdu výjimečný – pro svou pracovitou a aktivní manželku měl pochopení jako málokterý muž.

 

Rettigová se brzy stala významnou obrozeneckou osobností, a to nejen pro svou poezii a drobné prózy. Významně se například angažovala v obecně prospěšné činnosti: v Ústí nad Orlicí měla na starosti českou knihovnu, v Litomyšli prosadila vyčištění studánky a stavbu altánu. Pořádala literární posezení, na nichž se recitovaly české básně. Stála u všech významných kulturních akcí svého okolí a referovala o nich jako dopisovatelka časopisu Květy. Osobně se stýkala s vlastenci Františkem Palackým, Josefem Jungmannem a Pavlem Josefem Šafaříkem, s mnoha obrozenci také vedla košatou veršovanou korespondenci.

Jako spisovatelka byla Rettigová velmi plodná – napsala několik desítek drobnějších i rozsáhlejších děl. Nejprve uveřejňovala prozaické i veršované práce v časopisech Dobroslav, Čechoslav, Poutník slovanský a v almanaších Milozor nebo Milina. Později také vydala několik knih povídek určených dospívajícím dívkám, a i když byla jejich kvalita kolísavá, ukázala se Rettigová jako výborná vypravěčka a směle ji tak můžeme nazvat zakladatelkou české červené knihovny.

Pod vlivem vlastní zkušenosti se zaměřila i na výchovu a výuku dívek. Ve svých kurzech je učila hospodaření, vaření, domácím pracem a české literatuře. Půjčovala dívkám české knihy a předávala jim zásady správné výchovy prostřednictvím povídek s poetickými názvy, jako Chudobičky, Mařenčin košíček pro dívky nebo Věneček pro dcerky vlastenecké. Už jako známá osobnost vedla také vlastní společenský salon, který nazývala „kafíčková společnost“.

Význam Magdaleny Dobromily Rettigové spočívá především v jejím nadšení, s nímž ve svých dílkách i při všemožných činnostech šířila národní vědomí a ženskou osvětu. Jejím největším odkazem však zůstává sepsání slavné Domácí kuchařky aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské, která byla zaměřena na široké střední vrstvy s důrazem na dostupnost surovin, ale také na jednoduchost složení i přípravy. Spisovatelka tak nejen pozvedla kvalitu a znalost české kuchyně, ale kniha byla navíc psána spisovnou češtinou, která se tak populární formou rozšířila do měšťanského i lidového prostředí.

Domácí kuchařka (1826)

beletristicky psaná, základní myšlenkou je nejen rozmanitost,
vzhled a chuť jídla, ale také činorodý přístup ženy k domácím pracím

TVORBA M. D. RETTIGOVÉ

Když se řekne Dobromila Rettigová, každý si vybaví její známou kuchařku. Rettigová se však o hodně víc věnovala psaní. Ve své době byla její díla velmi oblíbená. Patřily mezi ně knihy s vlasteneckou i humornou tematikou, ale také básně.

tzv. upistografie neboli veršovaná blahopřání, naivní poezie, připomínající lidovou tvořivost

 

příběhy s ponaučením pro dívky

 

krátké povídky s mravoučným cílem určené mladým dívkám

 

beletristicky psaná, základní myšlenkou je nejen rozmanitost, vzhled a chuť jídla, ale také činorodý přístup ženy k domácím pracím​

Zde ke stažení

žertovné dvouaktové drama

 

první část knihy české obrozenecké spisovatelky přináší rozbor ctností mravného člověka, druhá obsahuje krátké příběhy pro poučení

 

jak připravit kávu a zákusky včetně rad společenské konverzace. Knížka Kafíčko Magdaleny Dobromily Rettigové poprvé a naposled vyšla v roce 1845. Jak napovídá její podtitul, obsahuje recepty či praktické návody nejen na přípravu kávy, ale i kakaa, čokolády, čaje, punče, různých zákusků, dortů nebo zmrzliny